Cân Bàn Điện Tử Dạng Ghế

Liên hệ

Cân bàn ghế DH 30KG/5G

Cân bàn ghế DH 60KG/10G

Cân bàn ghế DH 100KG/10G

Cân bàn ghế DH 150KG/20G

Cân bàn ghế DH 200KG/20G

Cân bàn ghế DH 300KG/50G

Cân bàn ghế DH 500KG/100G

Hotline 0938 43 4488