KIỂM ĐỊNH - HIỆU CHUẨN CÂN ĐIỆN TỬ LÀ GÌ

KIỂM ĐỊNH - HIỆU CHUẨN CÂN ĐIỆN TỬ LÀ GÌ

- Kiểm định cân điện tử là gì: Kiểm định là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường bởi cơ quan có chức năng.

- Hiệu chuẩn cân điện tử là gì: là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo bởi cơ quan có chức năng.

Dịch vụ kiểm định cân điện tử

Bài viêt cùng danh mục:

Call Now ButtonGỌI NGAY ZALO