Bộ quả cân F1 (1mg-500g)

Liên hệ

Model

Bộ Quả cân F1 (từ 1mg tới 500mg)

Định danh

1 2 2 5

Vật liệu

Inox 304

Số lượng quả cân

12 quả/ Bộ

Hợp đựng

Hợp Nhựa có mút xốp lót bảo vệ, giúp giảm trầy

Khối lượng riêng

7.95g / cm3

Hốc hiệu chuẩn

Không hốc hiệu chuẩn

Phương pháp 

Kiểm Định theo ĐLVN50: 2009

Phương pháp

Hiệu Chuẩn Chuẩn Đo Lường ĐLVN286: 2015

Sai số (+/-) 

Theo OIML