Cân bàn đếm AC CAS

Liên hệ

Model

25AC

50AC

100AC

Mức cân

25kg

50kg

100kg

Sai số

5g

10g

20g

Màn hình

3 màn hình VFD số cực sáng

Đĩa cân

390 x 510 mm

Kích thước cân

420 x 610 x 825 mm

Nguồn điện

AC 110/220V, 50/60Hz

Nhiệt độ/độ ẩm hoạt động

00C – 400C, độ ẩm nhỏ hơn 85%

Đơn vị cân

kg, g, lb, oz

NSX

CAS Hàn quốc