Cân Sấy Ẩm MB25

Liên hệ

Cân sấy ẩm MB25
Model MB25
Mức cân 110g
Độ Chia 0,01g
Lượng Mẫu 0.18% với lượng mẫu 3g / 0.02% với lượng mẫu 10g
Kích thước đĩa cân Ø  90mm
Kích thước cân 170 x 130 x 280mm
Nguồn nhiệt sấy   Đèn HALOGEN
NSX OHAUS-USA
Bảo hành 18 tháng
Cung cấp Cân Điện Tử Trường Phát