Quả Cân F1 - 10g

Liên hệ

Quả cân chuẩn F1-10g

Định Danh

F1 - 10g

Vật liệu

Inox 304  (stainless steel)

Số lượng quả

1 pcs

Hộp đựng

Nhựa

Khối lượng riêng

7.9g / cm3

Từ tính

≤25μT