Quả cân F1-5Kg

Liên hệ

Định Danh

Quả Cân F1 5kg

Cấp Chính Xác

F1

Chất Liệu

inox 304 (stainless steel)

Khối Lượng riêng

7.9g/cm3

Kích thước quả 

(Ø80 x chiều cao 144) mm

Từ tính

≤25μT

Hợp đựng

Hợp nhôm or Nhựa ABS màu Trằng sữa

Hốc hiệu chuẩn

không hốc điều chỉnh (Non Adjusting cavity)

Kiểm định theo

ĐLVN50: 2009 - OIML

Sai số (+/-) mg

25mg